zondag , 2 april 2023
Home » Organisatie » Taken en Verantwoordelijkheden Algemeen Bestuur

Taken en Verantwoordelijkheden Algemeen Bestuur

Verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur en van de Coördinatoren

Voorzitter
 • vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten
 • zit vergaderingen voor
 • contactpersoon Externe betrekkingen
 • KNHS/Kring/Regio (samen met vertegenwoordiger paarden/pony’s/mennen)
 • woordvoerder
 • Algemeen beleid vereniging
 • Vrijwilligersbeleid
 • PR beleid
 • Coördineert en plant alle verenigingsactiviteiten en voert regelmatig overleg met de diverse activiteiten commissies (samen met penningmeester)
Secretaris
 • algemeen secretariaat
 • beheer centraal archief
 • centrale ledenadministratie
 • registratie nieuwe leden bij de KNHS (alle rijdende leden)
 • correspondentie
 • notulering
 • bijhouden ledenbestand (tijdsevenredig)
 • opgave aan penningmeester van te incasseren van leden
Penningmeester
 • uitgaande en inkomende kasstromen
 • bewaakt financiële positie
 • incasseert contributie conform de ledenadministratie van de (algemeen) secretaris
 • voert betalingen uit nadat ze zijn geaccordeerd door een van de andere bestuursleden
Technische Zaken
 • Optimaliseert het lesaanbod aan de leden voor zowel wedstrijd – als niet wedstrijdleden
 • Verzorgt de lesindeling
 • Aanspreekpunt voor de coördinatoren van de vereniging
 • Introduceert en ontwikkelt nieuwe “diensten en producten” ter verhoging van de “leden tevredenheid”.
 • Coördineert de onderhoud teams en zorgt zodanig voor een optimale staat van de verenigingsmaterialen voor zowel wedstrijd- als verenigingsgebruik binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging
 • Stelt instructeurs (na akkoord bestuur) aan en evalueert 3-maandelijks functioneren en rapporteert hierover aan het bestuur
 • Organiseert jaarlijks evaluatie overleg met de lessende leden paarden, pony’s en menners en coördinatoren
Samen
 • ledenvergaderingen
 • algemene feestavonden
 • investeringen
 • contracten (o.a. aanstellen instructeurs na voordracht betreffend bestuurslid)
 • clubactiviteiten/evenementen (tochten/shows)
Coördinator

 • Paard
 • Pony
 • Mennen
 • introductie/begeleiding nieuwe leden
 • contactpersoon leden
 • optimale bezetting lessen
 • goedkeuring declaraties instructie en doorgeven aan penningmeester ter betaling
 • vervangende instructie
 • doorgeven ledenmutatie aan alg. secretariaat
 • Het registreren en doorgeven aan de penningmeester van rijdende leden die deelnemen aan een voor hen niet reguliere les.