dinsdag , 12 december 2017

Nieuws

 Grote Clubactie, stand van zaken

Na een voortvarende start is de verkoop van loten zo’n beetje tot stilstand gekomen. De doelstelling om totaal 625 loten te verkopen is misschien te ambitieus, maar we willen degene die gekocht hebben hartelijk bedanken. Ieder verkocht lot levert onze vereniging € 2,40 op, zodat we ruim € 300.—voor de vereniging hebben binnengehaald. Gelukkig hebben we nog enkele weken te gaan om familie, kennissen, collega’s en buren te bewegen om alsnog een paar loten te kopen. Wil je papieren loten verkopen neem dan contact met de penningmeester op.

Wintershow op zaterdag 6 januari 2018

Op  6 januari staat de wintershow op het programma.  We willen nu alvast weten wie van jullie belangstelling heeft om hieraan mee te doen. Het is de bedoeling dat leden van de club, pony- paardenruiters en menners de optredens verzorgen. Met het thema ‘Door de eeuwen heen ……’ willen we een gevarieerd programma neerzetten met verschillende onderdelen zoals mennen, dressuur, springen, carrousel, voltige. Dit kan alleen maar doorgaan bij voldoende deelname.
Lijkt het je leuk om mee te doen, dan horen we dat graag voor 15 oktober.
Opgave kan via het volgende e-mailadres: roelieschneider67@gmail.com