Contributie

Opmerkingen:

  • Het lidmaatschap gaat per kalenderjaar en dient minimaal één maand voor het einde van het jaar opgezegd te worden. Deelnemen aan lessen gaat per kwartaal en dient minimaal één maand voor het aflopen van het kwartaal opgezegd te worden. (Bij een nieuw lidmaatschap aangepast aan welk deel van het jaar of kwartaal nog rest)
  • alle aan de club doorberekende kosten, KNHS lidmaatschap (€20,60), startpas etc. worden doorberekend aan betreffende leden.
  • alle leden hebben stemrecht.
  • alle leden hebben recht deel te nemen aan alle clubactiviteiten waarbij geen paarden/pony’s worden ingezet.
  • alleen rijdende leden kunnen meedoen met clubactiviteiten waarbij paarden/pony’s worden ingezet.
  • alleen rijdende leden hebben het recht om gebruik te maken van de accommodatie op vooraf aangegeven tijden. (Schema: vrij rijden)
  • alleen rijdende leden hebben het recht om gebruik te maken van de door de club georganiseerde instructie tegen betaling van het geldende tarief.
  • Leden kunnen aan meerdere lessen deelnemen, voor extra les betaald het lid het volle tarief.